18 grudnia 2011, 19:54
Wzory CV:
autor: admin

1 komentarz

CV górnika

Adrian Nowak


Dane osobowe:

Adrian Nowak

ul.Śląska 15/ 42

48-008 Kraków


Wykształcenie:

-1.09.2000r. – 30. 04. 2003r.- II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

-6.10.2003r. – 30. 09. 2009r.- Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Górnictwo i Geologia ze specjalizacją Technika podziemnej eksploatacji złóż z tytułem inżyniera.


Kursy:

-Prawo jazdy kat. A, B i C+ E.

-Obsługa Wózków Widłowych

- Kurs TFLS C2 (Jęz. angielski i niemiecki)


Doświadczenie zawodowe:

- Kopalnia Węgla Kamiennego “Barbórka” w Katowicach na stanowisku Górnik.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawąo ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz U. Nr 133 poz. 883).